Back to top

„HERCEGI KÖRNYEZETBEN” - életmód a Batthyányak idején

Múzeumpedagógia: Program

Cél: a hercegi udvar életét bemutató enteriőr s a benne kiállított tárgyak segítségével ismeretek szerzése a hercegi család mindennapjairól

Időtartam: egy tanítási óra

Korosztály (javasolt): 7-18 éves

Fejlesztési irányok: anyanyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, tanulás tanulása, állampolgári kompetenciák

Koncentráció tananyagokkal: történelem, hon- és népismeret, rajz, művészettörténet, technika, ének-zene, irodalom, életvitel

A múzeum újonnan megnyitott két termének kiállítási anyagaira alapozott program.

A gyerekek egy célzott tárlatvezetés után egy munkafüzet - ami külön kérdéssorokat tartalmaz az alsó tagozat, illetve a felsőbb évfolyamok számára - segítségével tesztelhetik tudásukat. (A munkafüzet a program része.)

Ebben segítségükre van a két érintőpanel, amely a kiállítás anyagának egy részét mutatja be.

A látogatók csoportban vagy akár - a csoport létszámától függően, egyénileg - ismerkedhetnek meg egy hercegi szalon berendezésével. Azokkal a tárgyakkal, eszközökkel, amelyek a hercegi kastélyban napi, de legalább is gyakori használatban voltak.

Aktuális időszaki kiállítások

A következő időszaki kiállításunkról kövesse híreinket honlapunkon és Facebook oldalunkon.

Aktuális Programok

Aktuális programokért kövesse weboldalunkat és Facebook oldalunkat!