Back to top

Történeti gyűjtemény

A történeti gyűjteményt 801 db műtárgy, 4652 db eredeti, forrásértékű dokumentum és 1759 db archív fénykép alkotja. A gyűjtemény kiemelkedő műtárgyai: két velocipéd (19. század vége), a körmendi mészáros céh ónkannája (1723), a körmendi molnár céh gyertyatartói (1823), a körmendi bognár céh korsója (1829), aranyozott lószerszámok a Batthyány-fegyvertárból (17. század), mozsárárgyú modell (17. század) a Batthyány-fegyvertárból, Batthyány I. Ádám bronz ágyúja (1647), Batthyány-címeres pénzverőtövek (18. század), Körmend pecsétnyomója (1849), két alabárd (17. század), festett asztalka a Nicky-család címerével, Batthyány-Strattmann hercegné zászlószalagja (1925), a körmendi vasparipa egylet zászlaja (1889)

.Az eredeti, forrásértékű dokumentumok legjelentősebb darabjai: Andreas Leithner axonometrikus rajza Körmend főteréről (1853), Kossuth Lajos iratai (1850), Batthyány családfatöredék (1743), Batthyány I. Ferenc végrendelete (1559), Musztafa bég Batthyány I. Ádámhoz írt levele (1637), dr. Batthyány-Strattmann László végrendelete (1916).

A múzeum archív fotói közül kiemelkednek a kastélyt az 1930-as években megörökítő üvegnegatívok, Turcsányi Andor evangélikus lelkész fényképei a 19. század 2. feléből, valamint Kőszegi János hadimúzeumából származó 1. világháborús felvételek.